Rozdano nagrody w miejskim konkursie plastyczno-ekologicznym „Wybieramy czyste powietrze – pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko
Konkurs, którego organizatorami byli: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, Urząd Miejski w Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, skierowano do dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas: I-III, IV-VI, VII-VIII szkół podstawowych miasta Koła, w ramach obchodów 45-lecia ciepłownictwa na terenie Koła.
Konkurs odbywał się pod honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Koła.
Tematem Konkursu była ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej emisji”; zadaniem – zinterpretowanie i zobrazowanie tytułowego hasła; celami: edukacja ekologiczna uczniów z terenu Koła; rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska; wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej emisji”; uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności minimalizowania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z niskiej emisji, a w związku z tym uświadomienie potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania; wybór ogrzewania systemowego jako ekologicznego źródła ciepła ograniczającego emisję zanieczyszczeń; popularyzowanie wiedzy o MZEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole; rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności uczniów.
Na konkurs wpłynęły 64 prace (w kategorii: dzieci w wieku przedszkolnym – 15 prac, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych – 22 prac, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – 20 prac, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – 7 prac ) z: Przedszkoli Miejskich: nr 1 w Kole [koordynatorka konkursu (nauczycielka) – Sylwia Czyżniak], nr 3 w Kole [koordynatorki konkursu (nauczycielki): Daria Chmielewska, Aleksandra Marciniak, Marzena Pączkowska], nr 5 w Kole [koordynatorki konkursu (nauczycielki): Katarzyna Tomczyk, Beata Rybicka, Renata Zamelska]; Szkół Podstawowych: nr 1 w Kole [koordynatorki konkursu (nauczycielki): Weronika Antkiewicz-Kowalska, Olga Goszczyk, Mariola Krygier, Elżbieta Olejniczak), nr 2 w Kole [koordynatorzy konkursu (nauczyciele) – Agnieszka Lubczyńska, Waldemar Pietrzak), nr 3 w Kole [koordynatorki konkursu (nauczycielki): Anna Cicha, Daria Jarmuszkiewicz, Władysława Świerszczyńska, Renata Wabnic-Osowska, Maria Wituła), nr 5 w Kole [koordynatorka konkursu (nauczycielka) – Marzena Maciejewska].
Kapituła Konkursu w składzie: Przewodniczący – Andrzej Kasprzak (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu); członkowie: Monika Ciesielska (Sekretarz Miasta Koła), Przemysław Stasiak (Prezes Zarządu MZEC w Kole), Aleksandra Kowalska (Dyrektor PiMBP w Kole), oceniła prace konkursowe biorąc pod uwagę: zgodność z tematyką Konkursu (od 0 do 10 punktów), stopień trudności wykonania oraz jego estetykę (od 0 do 10 punktów), pomysłowość (od 0 do 10 punktów).
Kapituła Konkursu wybrała 12 najlepszych prac (po 3 w każdej kategorii):
dzieci w wieku przedszkolnym:
I miejsce: Pola Wiśniewska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
II miejsce: Miłosz Melon
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
III miejsce: Julia Niewiadomska
Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole
uczniowie klas: I-III kolskich szkół podstawowych:
I miejsce: Iga Potasińska, klasa 2 b
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
II miejsce: Lena Kowalska, klasa 3 b
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole
III miejsce: Julia Szafrańska, klasa 3 b
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole
uczniowie klas IV-VI kolskich szkół podstawowych:
I miejsce: Marcel Lewicki, klasa 4 a
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
II miejsce: Zofia Włodarczyk, klasa 5
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole
III miejsce: Jan Szymczak, klasa 4 d
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
uczniowie klas VII-VIII kolskich szkół podstawowych:
I miejsce: Bartosz Błaszkiewicz, klasa 7 c
Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole
II miejsce: Martyna Andrzejewska, klasa 7 c
Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole
III miejsce: Aleksandra Chojecka, klasa 8 d
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole
Laureaci Konkursu uhonorowani zostali nagrodami – voucherami – o wartości: I miejsce – 500 PLN, II miejsce – 300 PLN, III miejsce -200 PLN, pamiątkowymi dyplomami (voucher do zrealizowania w jednym z trzech wybranych przez Organizatorów punktów handlowych), książkami oraz innymi pamiątkowymi gadżetami. Zaplanowano wydanie kalendarza zilustrowanego zwycięskimi pracami.
Nagrody – Laureatom Konkursu – wręczyli: Burmistrza Miasta Koła – Krzysztof Witkowski, oraz członkowie Kapituły: Andrzej Kasprzak, Monika Ciesielska, Przemysław Stasiak, Aleksandra Kowalska, 1 czerwca 2021 r. o g. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza, ul. Stary Rynek 1.
Zdjęcia: H. Głowacki
źródło:UM w Kole