Dnia 11 marca 2023 roku odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia pojazdu pożarniczego Renault 44B Midlum dla jednostki OSP Chodów połączona ze ślubowaniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie.
Wśród zaproszonych gości byli: Pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Aneta Niestrawska – Pierwsza Wicewojewoda Wielkopolski, Pan Robert Kropidłowski – Starosta Kolski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Ryszard Kasiorek – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa wielkopolskiego; Pan Marek Kowalewski – Wójt Gminy Chodów, Ksiądz Radosław Kobiela – Kapelan Strażaków Powiatu Kolskiego, Pan Grzegorz Fiałkowski – Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, Druhny i druhowie z jednostki OSP Chodów.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Marcina Chodkowskiego Komendantowi Powiatowemu PSP w Kole st. bryg. Krzysztofowi Żurawikowi. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Kole st. bryg. Krzysztofa Żurawika i Zarządu Jednostki OSP w Chodowie powitano zaproszonych gości. Następnie po odczytaniu aktu przekazania pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Chodów dokonano uroczystego przekazania i poświęcenia samochodu pożarniczego Renault 44B Midlum. Przekazania kluczyków do samochodu, dowodu rejestracyjnego oraz aktu przekazania pojazdu dokonali: Pan Leszek Galemba, Pani Aneta Niestrawska, Pan Robert Kropidłowski, Pan Marek Kowalewski oraz st. bryg. Krzysztof Żurawik. Z kolei ksiądz kapelan kolskich strażaków wygłosił stosowną na tę okoliczność modlitwę oraz poświęcił pojazd strażacki. W drugiej części uroczystości odbyło się ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz wręczono wyróżnienia i podziękowania. W swoich przemówieniach zaproszeni goście, gratulowali jednostce pozyskania samochodu, który z pewnością przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostki, zwiększając jakość realizowanych przez nią zadań, a także poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Podkreślono również profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Chodów do niesienia pomocy potrzebującym.
Opracowanie: mł. kpt. Katarzyna Wojciechowska
Zdjęcia: mł. kpt. Kamil Jasiński