Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim – Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Obejmuje ono cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Minister Wojciech Murdzek: budujmy dobrą przyszłość polskiej nauki

Ważne jest, żeby budować dobrą przyszłość polskiej nauki, tworzyć perspektywę dla naszej młodzieży – powiedział podczas Gali XXI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Jak dodał, jest to droga do wspierania Polski w wymiarze ogólnoświatowym. – Wszystko zaczyna się od budowania jakości tutaj, w Polsce – zauważył szef resortu nauki.

Polacy czekają na efekty dobrej pracy na uczelniach, wielkiego zaangażowania naukowców, które sprawdziło się w czasach pandemii koronawirusa, i na budowanie dumy narodowej z osiągnięć polskich uczelni i nauki. Ludzie zaczynają kibicować polskim naukowcom, nie tylko sportowcom – to jest nowe,  bardzo cenne zjawisko. To także kapitał, który wzmacnia autorytet naszych naukowców i odpowiada na potrzeby społeczne – podkreślił minister Murdzek.

Ranking Uczelni Akademickich – zwycięzcą Uniwersytet Jagielloński

Pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich zajął Uniwersytet Jagielloński, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Drugą pozycję zajął Uniwersytet Warszawski (wskaźnik rankingowy 95,6), a trzecią Politechnika Warszawska (wskaźnik rankingowy 78,9). Czwarte miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zaś piąte Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski i Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Zwycięzcy w pozostałych kategoriach

W Rankingu Uczelni Niepublicznych  wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, a trzecie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Na szczycie Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych znalazła się Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, a trzecie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Ostatni z rankingów – Ranking Kierunków Studiów – obejmuje 70 najpopularniejszych kierunków studiów, w tym Ranking Studiów Inżynierskich i Ranking Studiów Medycznych.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Materiały

Szczegółowe informacje na temat rankingu Perspektywy 2020

źródło:gov.pl/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com