Gdzie plasuje się Koło w rankingu najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce w 2022 roku?
Serwis Samorządowy PAP podaje opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2022 r. będące podstawą do stworzenia rankingu najbogatszych gmin.
Jak wyjaśnia PAP, podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2020 r. (według stanu na 30 czerwca 2021 r.). Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT.
Wysoka pozycja w rankingu dowodzi, że Koło jest miastem przyjaznym dla rozwoju przedsiębiorczości i miejscem, gdzie warto zamieszkać. Miastem, w którym zachodzą pozytywne zmiany w jakości życia.
W najnowszym rankingu nasze miasto zajęło II miejsce w powiecie kolskim, VI miejsce na terenie byłego województwa konińskiego oraz 323 miejsce w Polsce (na 2489 gmin). Kolski burmistrz komentuje ten stan rzeczy słowami: Rozwijamy się i idziemy do przodu.