Radni odrzucili uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla MZEC w Kole

Radni odrzucili uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego w wysokości 13.200.000,00 zł. planowanego do zaciągnięcia przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole na zakup uprawnień do emisji CO2. Większość radnych zagłosowała przeciw!

Wyniki głosowania.

Za głosowali: Baryła Ewa,Slawomir Brzeg,Brzoska Teresa,Cesarz Andrzej,Hanefeld Mariusz,Król Adrian,Kuty Sebastian,Obiała Wanda,Pękacz Urszula

Przeciw głosowali: Cesarz Robert,Gibaszek Grzegorz,Janiak Marcin,Lewicka Ewa,Musiałek Halina,Piasecki Michał,Sobolewski Tomasz,Sokołowska Maria,Szafrański Artur,Tomczyk Jarosław.

Dwóch radnych było nieobecnych: Budny Mariusz, Kaftan Marek

Tuż po głosowaniu Prezes MZEC Przemysław Stasiak zapowiedział swoją rezygnację z pełnionej funkcji.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl