Po marcowych „wyborach”, które pozwoliły ukonstytuować Radę Seniorów, wybrać jej skład osobowy, ten społeczny organ spotkał się po raz pierwszy, wy wybrać wewnętrzne „władze”.

Wróćmy do początku… Mając w Kole aktywnie działających i udzielających się publicznie, dla dobra lokalnej społeczności, seniorów – Rada Miejska, pragnąc wykorzystać ich potencjał utworzyła Radę Seniorów, zapisując jej zadania i kompetencje w statucie. Na tej podstawie Burmistrz Miasta Koła ogłosił nabór kandydatów, zorganizował wybory do nowego organu i zatwierdził wynik. Po wyborach, ukonstytuował się 9-osobowy skład organu. W radzie na czteroletnią kadencje zasiadają: Wiesław Czekalski, Jarosław Graczyk, Janina Gruchot, Karol Grzebielucha, Marek Kurzawiński, Anna Skąpska, Barbara Szczepaniak, Ewa Nowak i Andrzej Zioła.

Na dzisiejszym posiedzeniu Seniorzy wybrali wewnętrzne „władze”. Przewodniczącym został Wiesław Czekalski, wiceprzewodniczącą Janina Gruchot a skarbnikiem Barbara Szczepaniak.

– Jestem zdania, że należało wykorzystać wiedzę, doświadczenie osób będących w jesieni życia i włączyć w aktywność publiczno-społeczną – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski. – Organ z założenia ma mieć inicjatywę  opiniodawczo-doradczą, konsultacyjną i zabierać głoś  m.in. w sprawach profilaktyki, promocji zdrowia, rekreacji, edukacji i wypoczynku. Członkowie rady mogą zgłaszać inicjatywy związane zarówno z dobrem ich pokolenia, jak i innymi sprawami lokalnymi.  

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com