Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta Koła Krzysztofowi Witkowskiemu wotum zaufania.
Głosowanie poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2022 rok oraz debata.
Za udzieleniem wotum było 14 radnych, przeciwko 3, a 4 wstrzymało się od głosu.
Burmistrz podziękował radzie za wspólną pracę, zapewniając, że w jego ocenie, rozwój miasta podąża w dobrym kierunku. Podziękował także kierownictwu i pracownikom Urzędu Miejskiego oraz spółkom i jednostkom organizacyjnym za kolejny rok efektywnych starań.