Przewodniczący Rady Miejskiej Koła Tomasz Sobolewski informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B, podczas tzw. sesji absolutoryjnej odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 rok, w której będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców naszego miasta.
Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła, w Biurze Rady Miejskiej, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło (w godzinach 7.30 – 15.30), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 22 czerwca 2021 roku.
źródło:UM w kole