Dzisiaj w sali sesyjnej kolskiego rausza Gmina Miejska Koło przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą ubrania specjalne NOMEX zakupione w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Witkowski Burmistrz Miasta Koła, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Robert Popkowski, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą w składzie: dh Mirosław Łukaski – Wiceprzezs – Naczelnik, dh Robert Jokiel – Sekretarz, dh Filip Rożko – Wiceprezes, dh Anita Olczak, dh Radosław Namyślak.
W ramach projektu Gmina zakupiła dla jednostki 5 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX o łącznej wartości 16.160,00 zł. Przyznana kwota dotacji jaką otrzymała Gmina na realizację zadania wynosi 16.000,00 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.
Zakupione umundurowanie specjalistyczne typu NOMEX zwiększy bezpieczeństwo druhów biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.
źródło:UM w Kole