Przekazanie samochodu i aktu włączenia do KSRG na kolejne 5 lat dla OSP „Koło Nad Wartą”

W dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia br. przy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło Nad Wartą” odbyła się uroczystość związana z dwoma ważnymi wydarzeniami. Jednym z nich było wręczenie Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło Nad Wartą” do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne 5 lat, drugim wydarzeniem – przekazanie jednostce i poświęcenie samochodu marki Toyota Hilux wraz łodzią motorową, będącego dotychczas własnością Komendy Powiatowej PSP w Kole.
Wręczenia aktu włączenia jednostki do KSRG na kolejne 5 lat na ręce prezes OSP „Koło nad Wartą” dh Mirosława Łukaskiego dokonali: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Grelak w asyście Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, st. bryg. Krzysztofa Żurawika.
Oficjalnego przekazania kluczyków, dowodu rejestracyjnego oraz aktu przekazania pojazdu pożarniczego na ręce dh Radosława Namyślaka dopełnili: Minister – członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann w asyście Wicewojewody Wielkopolskiego Anety Niestrawskiej, Posła RP Leszka Galemby oraz bryg. Tomasza Grelaka.
Po uroczystym przekazaniu aktu i kluczyków dokonano poświęcenia przekazanego pojazdu. Samochód pobłogosławił kapelan strażaków ks. Radosław Kobiela.
Przekazany przez KP PSP w Kole samochód z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków i skuteczności w działaniu oraz niesieniu pomocy wszystkim, którzy będą jej potrzebować. Zaproszeni goście podczas przemówień podkreślali słuszność doposażenia w sprzęt jednostek straży pożarnej, jednocześnie wyrażając uznanie dla codziennej pracy i postawy strażaków.
W wydarzeniu nie mogło zabraknąć członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy godnie i z wielkim zaangażowaniem reprezentują OSP, a także strażaków z KP PSP w Kole.
W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości., m.in.:
Pan Zbigniew Hoffmann – Minister – Członek Rady Ministrów, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych;
Pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani Aneta Niestrawska – Pierwsza Wicewojewoda Wielkopolski;
Pan Piotr Opas – Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
Pan Robert Popkowski – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
Pan Hubert Szczepański – Dyrektora Biura Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Witolda Czarneckiego;
bryg. Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
Pan Robert Kropidłowski – Starosta Kolski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
Podinspektor Przemysław Czarnecki – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole;
Pan Artur Szafrański – Sekretarz Powiatu Kolskiego;
Pan Krzysztof Witkowski – Burmistrza Miasta Koła;
Pan Mariusz Rybczyński – Wójt Gminy Koło;
Pan Grzegorz Gibaszek – Radny Miasta Koła, Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego;
Ksiądz Radosław Kobiela – Kapelan Strażaków Powiatu Kolskiego;
Pan Grzegorz Fiałkowski – Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie;
Pan Waldemar Marciniak – Prezes Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S. A. w Kłodawie;
Pan Tomasz Opas – członek Zarządu Glaspo Sp. z o.o. w Dąbiu;
Druhny i druhowie z terenu powiatu kolskiego.
Ze względu na warunki pogodowe dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP „Koło Nad Wartą”.

autor:kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl