Kolejny, już 12. numer periodyku „Rocznik Kolski” właśnie ukazał się drukiem. Jego promocja dokonała się w Tłusty Czwartek w ratuszu. Publikacja będąca dziełem czterech wydawców: Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Technik Ceramicznych, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, wspartych wiedzą i pracą naukowców, historyków, regionalistów, badaczy amatorów i pasjonatów, ukazała się nakładem 200 egzemplarzy i jest do nabycia w instytucjach kultury.

Czasopismo regionalistyczne odnosi się do przeszłości jak i wydarzeń bieżących w regionie. W każdym kolejnym roczniku publikuje coraz więcej autorów, co dowodzi, że wiele jest jeszcze nieodkrytych tajemnic przeszłości. Nikt nie otrzymuje honorarium. Autorzy pracują społecznie a periodyk finansują sponsorzy świadomi dobrodziejstw wydawnictwa. Komitet redakcyjny pisma stanowią: Aleksandra Kowalska, Tomasz Nuszkiewicz, Sławomira Królak, Kazimierz Kasperkiewicz, Mariusz Kaszyński, Grzegorz Mokrzycki, Radomir Piorun, Aleksander Krzysztof Sitnik i Piotr Wąsowicz.

Promocja publikacji była okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w jej powstanie. W ratuszu spotkali się wydawcy, autorzy i mecenasi oraz czytelnicy. Padło wiele ciepłych słów, bowiem rocznik jest naszą dumą lokalną. Z założenia odnosi się do dziejów Ziemi Kolskiej, budując tożsamość i rozwijając świadomość wspólnych korzeni i teraźniejszości. Przez lata periodyk zmieniał się, zwłaszcza edytorsko, ale tylko z korzyścią dla czasopisma. W obecnym pojawiło się 13 tekstów, reprezentujących różną tematykę i rozpiętość chronologiczną. W bieżącym wydaniu znajdują się artykuły: Burmistrza Miasta Koła dra Krzysztofa Witkowskiego, Kazimierza Kasperkiewicza, Piotra Wąsowicza, Bożeny Gronert-Ubych, Jacka Skryckiego, Bartosza Kiełbasy, Marcina Nowackiego, o. Aleksandra Sitnika, Urszuli Pękacz, Jadwigi Świgoniak, Wiktorii Słodzińskiej. Numer zamykają opracowania: Kalendarium wydarzeń Ewarysta Jaśkowskiego i Nowości regionalistyczne przygotowane przez Tomasza Nuszkiewicza, który zastąpił pana Kazimierza Kasperkiewicza i od bieżącego numeru prowadzi tę rubrykę.

Promocja miała jeszcze dwa miłe akcenty. Pierwszym była informacja o uhonorowaniu p. Piotra Gołdyna Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i gratulacje dla wyróżnionego. Natomiast drugim przybycie p. Dariusza Matysiaka, Honorowego Obywatela Miasta Koła, który dzięki p. Urszuli Pękacz stał się bohaterem jednego z artykułów „Rocznika Kolskiego”. Wręczył autorce kwiaty i z żartem przyznał, że jest jedyną żyjącą postacią, która znalazła się na kartach periodyku.

Uroczystość promocji uświetnił koncert „Sonatek” z kolskiej „trójki”.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com