Zadanie pod nazwą „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap I” oszacowano na 415.450,00 zł, z czego 200 tys. zł pokryje dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– Obiecuję, że za kilka lat będzie to wspaniałe miejsce wypoczynku dla naszych mieszkańców i turystów – powiedział kolski włodarz Krzysztof Witkowski.

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com