Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza od 11.01.2023 r. otwarcie naboru wniosków w ramach Funduszu Pracy na:

  • staże na okres do 4 m-cy;
  • prace interwencyjne na okres do 6 m-cy;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej do 25.000,00 zł;
  • na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 25.000,00 zł;
  • bony na zasiedlenie do 8.000,00 zł.

Formularz wniosku na bon na zasiedlenie wydaje Doradca Klienta.

Pozostałe formularze wniosków, po aktualizacji, są dostępne w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.pupkolo.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Składane wnioski powinny być wypełnione czytelnie, podpisane i złożone z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania przyznanego na powyższe formy wsparcia limitu środków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. urzędu lub pod nr telefonów:

  • staże  – pokój nr 103 lub tel.  63 22 81 240;
  • prace interwencyjne  – pokój nr 16 lub tel. 63 22 81 239;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – pokój nr 16 lub tel.  63 22 81 238;
  • bony na zasiedlenie – pokój nr 106 lub tel. 63 22 81 248.

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com