Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z otrzymaniem dodatkowych środków
z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza
 
nabór wniosków o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu

Osoby, które będą objęte aktywizacją w ramach powyższej  formy powinni należeć do jednej z grup docelowych:

  1. bezrobotni zwolnieni z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracownicy objęci zwolnieniami monitorowanymi;
  2. bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy oraz bezrobotni opiekunowie osób niepełnosprawnych;
  3. bezrobotni powracający z zagranicy;
  4. bezrobotni zamieszkujący na wsi;
  5. bezrobotni zwolnieni z pracy w związku z COVID-19.

 

Termin składania wniosków od 04.08.2020 r. do 14.08.2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że będą rozpatrywane wnioski Pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu stażu.
  
 
Obowiązujący formularz wniosku na staż jest dostępny w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.pupkolo.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Wnioski należy składać w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 103.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 63 22 81 240.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com