Nabór wniosków na prace interwencyjne

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza

nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Osoby, które będą objęte aktywizacją w ramach powyższej  formy powinni należeć do jednej z grup docelowych:

  1. bezrobotni zwolnieni z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracownicy objęci zwolnieniami monitorowanymi;
  2. bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy oraz bezrobotni opiekunowie osób niepełnosprawnych;
  3. bezrobotni powracający z zagranicy;
  4. bezrobotni zamieszkujący na wsi;
  5. bezrobotni zwolnieni z pracy w związku z COVID-19.
Termin składania wniosków od 28.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

 
Obowiązujący formularz wniosku na prace interwencyjne jest dostępny w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.pupkolo.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Wnioski nalezy składać w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 16.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 63 22 81 239.

foto:Kolskiefakty.pl

żródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com