W tym roku, z przyczyn oczywistych, zamiast festiwalu mamy dla Was konkurs plastyczny 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych powiatu kolskiego do udziału w internetowym konkursie plastycznym.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„Św. Mikołaj patronem uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole od 17 lat ma zaszczyt nosić imię św. Mikołaja. W związku ze zbliżającymi się imieninami naszego patrona serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

I Organizator:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole,
Stowarzyszenie „Przyjaciele Świętego Mikołaja”

II Cele konkursu:

– promowanie placówki kształcenia specjalnego w powiecie kolskim,

– popularyzowanie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat Świętego Mikołaja,

– rozwijanie wyobraźni, zdolności plastycznych,

– umożliwienie uczniom zaprezentowanie swoich zdolności i umiejętności plastycznych,

III Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu kolskiego.

2. Tematem pracy ma być św. Mikołaj, patron Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.

3. Technika prac dowolna, ale nie mogą to być prace przestrzenne.

4. Format prac plastycznych A4.

5. Autorem pracy może być jedna osoba.

6. Praca przechodzi na własność organizatora konkursu.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika, jego pracy konkursowej oraz jego imienia, nazwiska, wieku, klasy i szkoły, do której uczęszcza, w publikacjach dotyczących konkursu oraz promocji organizatora ( tablice, zdjęcia , filmy, relacje prasowe, strona internetowa szkoły). Podanie przez uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

IV Termin i miejsce przesyłania prac: 11.12.2020 roku na adres:

soswkolo.swietymikolaj13@op.pl

Pracę należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres organizatorów. Pracę należy zachować i w razie wygranej przyjść z nią po odbiór nagrody.

Osoby odpowiedzialne: Aneta Brdyś, Mirela Kokocińska

V Powołana przez organizatora komisja prace będzie oceniać:

1. W trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 i 7-8.

2. Zostaną przyznane trzy główne nagrody w każdej grupie wiekowej oraz po 5 wyróżnień, ponadto prace będą zamieszczone na Fanepage stowarzyszenia i wśród prac o największej liczbie polubień zostaną nagrodzone trzy prace.

3. Dla laureatów i wyróżnionych autorów prac czekają nagrody niespodzianki.

VI. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 stycznia 2021r. na stronie organizatorów: http://soswkolo.szkolnastrona.pl/ 

źródło:Intergacyjny Festiwal Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży

Leave a comment