Powiat turecki narażony na ptasią grypę
W miejscowości Człopy, na granicy powiatu poddębickiego i tureckiego potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadzie gęsi również w naszym regionie ustanowiono obszar wysokiego ryzyka.
Wojewoda wyznaczył obszary, które są szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa (obszary wysokiego ryzyka). Są to tereny położone w powiecie ostrzeszowskim, ostrowskim, kępińskim, kaliskim oraz tureckim. Na tych obszarach, uznanych za tereny wysokiego ryzyka obowiązuje zakaz utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi lub drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczonymi dla drobiu.
Ponadto zakazane jest utrzymywanie kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu jak również gromadzenie drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach oraz imprezach kulturalnych.
źródło:iTurek.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com