Dzięki pozyskanemu przez Powiat Kolski dofinansowaniu na rok 2023 mieszkańcy szczególnie z mniejszych miejscowości nie muszą się martwić o przewozy autobusowe na terenie powiatu.
Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat Kolski aplikował do Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski o dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi jednego wozokilometra na powiatowej sieci komunikacyjnej.
Powiat Kolskiego otrzyma dopłatę w wysokości 493.245,00 zł,
Na dofinansowanie 18 linii komunikacyjnych,o łącznej długości 684km,które przebiegają przez teren wszystkich gmin powiatu.Planowana do wykonania w 2023r. praca przewozowa liczy 164415 tyś km, zaś zadanie Operatora usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na mocy zawartej umowy Powiat Kolski powierzył Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
Warto zaznaczyć, że Fundusz Autobusowy został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i od tego czasu Powiat Kolski stał się Beneficjentem tego projektu.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com