Powiat Kolski w ramach #RFIL otrzyma 2 000 000 zł!!!
Inwestycja polegać będzie na przebudowie parkingu-placu i zagospodarowaniu terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole, który będzie pełnił funkcje użyteczności publicznej, a w święta państwowe i kościelne będzie miejscem spotkań, itp. Na przyległym terenie zielonym planuje się utworzyć trwałe symbole pamięci walki o niepodległość Państwa Polskiego. Projektowana mała architektura stworzy również miejsce do wypoczynku w centralnym punkcie miasta.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole