Powiat Kolski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego ,,Cyberbezpieczny Powiat Kolski”
Wartość projektu: 850.000,00 PLN
– dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej (82%) – 697.000,00 PLN
– dofinasowanie z budżetu państwa (18%) – 153.000,00 PLN
Projekt realizujemy celem poprawy i utrzymania możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Projekt realizowany będzie w ramach trzech obszarów:
obszar organizacyjny
obszar kompetencyjny
obszar techniczny.
Grupą docelową projektu jest urząd wraz z pracownikami. W projekcie planujemy przygotować i wdrożyć dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), wykonać audyty SZBI pod względem zgodności zaktualizowanego systemu z KRI/uoKSC oraz wykonać ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo podniesiemy kompetencje pracowników i kadry zarządzającej JST
i IT pod względem świadomości i umiejętności reakcji na zagrożenia cyberbepieczeństwa. Zostanie również zakupiony sprzęt uzupełniający i poprawiający infrastrukturę techniczną związaną z „cyber” ochroną.
Efektem projektu będzie podniesienia poziomu bezpieczeństwa działania systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Starostwa Powiatowego w Kole. Jednocześnie poprawi się komfort korzystania z e-usług oferowanych przez JST na rzecz obywateli, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji publicznych oraz innych beneficjentów usług publicznych.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie w zakładce:
źródło: Starostwo Powiatowe w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com