Powiat Kolski poręczył kredyt dla szpitala w Kole
W dniu wczorajszym na Sesji Rady Powiatu Kolskiego radni powiatowi zdecydowali o poręczeniu kredytu dla SPZOZ w Kole w wysokości 2,5 mln zł.
Iwona Wiśniewska,Dyrektor SP ZOZ w Kole wystąpiła z wnioskiem do Powiatu Kolskiego o udzielenie poręczenia dla planowanego przez szpital zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2 500 000,00 z na okres 7-mu lat.Jednym z warunków udzielenia kredytu dla SPZOZ w Kole było poręczenie przez Powiat Kolski.
Poręczenie przez powiat kredytu dla kolskiego szpitala wynika z rzekomo pogarszającej się sytuacji finansowo-ekonomicznej tej instytucji.
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:Kolskiefakty.pl