Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Przebudowa parkingu-placu i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”,
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą firmą Krzysztof Szurgot Przedsiębiorstwo „KJS” z siedzibą w Kole na kwotę 2.284.294,72 zł brutto. Rozpoczęcie prac planowane jest na styczeń 2022 roku.
Wizualizacja – tak będzie wyglądała aleja i parking przed Starostwem Powiatowym w Kole
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole