Porzucone pojemniki z nieznaną substancją w miejscowości Leszcze gm. Kościelec
Dnia 18 marca 2024 r. o godzinie 12:50 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole przyjęło zgłoszenie o porzuconych odpadach niebezpiecznych w miejscowości Leszcze, gm. Kościelec.
Dyżurny do działań zadysponował 4 zastępy z JRG w Kole oraz zastęp z OSP Ruszków I.
KDR ustalił, że na opuszczonej posesji i w opuszczonych budynkach znajduje się około 140 pojemników metalowych z nieznaną substancją. Zabezpieczono teren prowadzonych działań, wyznaczono strefę 50 m od pojemników. Ratownicy zabezpieczeni w OUO dokonali pomiarów detektorami wielogazowymi pod kątem wybuchowości, parametrów powietrza – detektory wielogazowe nie wskazały zagrożenia, parametry powietrza w normie. Nie stwierdzono wycieków, uwolnienia substancji do gruntu oraz uszkodzeń metalowych pojemników. Otwarte pojemniki z substancją stałą również sprawdzono detektorami – detektory nie wskazały zagrożenia – parametry powietrza w normie. Cały teren wygrodzono taśmą ostrzegawczą. Działania JOP zakończono. Po odjeździe SiS JOP na miejscu pozostał patrol Policji prowadzący swoje czynności.
Działania ratownicze prowadziło 16 strażaków przez 4 godz. 03 min.
Opracowanie: mł. asp. Robert Kaczmarek
foto: KP PSP KOŁO
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com