W dzisiejsze przedpołudnie 8 czerwca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole podpisane zostało trójstronne porozumienie dotyczące realizacji pomnika-ławeczki Czesława Freudenreicha jako rzeźby w przestrzeni otwartej.

Oprócz władz powiatu kolskiego porozumienie podpisali również Prezes Stowarzyszenia Budowy Pomnika – Ławeczki Czesława Freudenreicha Pani Bożena Gronert-Ubych, Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Dariusz Matysiak, a także Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu Pan Krzysztof Pawlak.
Popisane przez Powiat Kolski, Stowarzyszenie Budowy Pomnika – Ławeczki Czesława Freudenreicha oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu porozumienie jest zwieńczeniem wielu miesięcy przygotowań i planów dotyczących realizacji ławeczki kolskiego bohatera i wielkiego patrioty Czesława Freudenreicha.
Realizacje ławeczki zaplanowano na Skwerze Niepodległości na dzień 1 czerwca 2023 roku czyli w dniu 150. urodzin Czesława Freudenreicha.
Już w przyszłym tygodniu zaprezentowany zostanie projekt rzeźby w skali 1:4
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole