21  lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Osiek Mały  odbyło się spotkanie komendanta powiatowego PSP w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika z wójtem gminy Osiek Mały Panem Markiem Górczewskim oraz przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej  w Dębach Szlacheckich: prezesem OSP dh. Józefem Rybickim i naczelnikiem OSP dh. Markiem Bąkowskim. Celem spotkania było podpisanie przedłużenia porozumienia umożliwiającego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich na okres kolejnych 5 lat pozostać w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

źródło:KP PSP w Kole