Z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych miasto Koło otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 045 701,48 zł na budowę ulicy L. Staffa (814.756,60 zł) oraz na budowę ulicy W. Szymborskiej (230.944,88 zł).

– Liczyłem na powodzenie tych inwestycji! Realizacja powyższych zadań pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa i estetyki znacznej części miasta, podniesie komfort życia mieszkańców. Program rządowy Fundusz Dróg Samorządowych to znaczne wsparcie dla samorządów w kwestii budowy dróg – przyznał kolski burmistrz dr Krzysztof Witkowski.

W Kole planowane są dwa ważne zadania inwestycyjne: budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym oraz budowa nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa. Pierwsze zadanie dotyczy budowy II odcinka drogi gminnej ul. W. Szymborskiej w Kole o długości 96 m. Całkowita wartość inwestycji: 461.889,76 zł. Otrzymane dofinansowanie pokryje 50% kosztów inwestycji.

Drugim planowanym zadaniem jest budowa nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa. Całkowita wartość inwestycji: 1 629 513,19 zł. Tutaj również dofinansowanie pokryje 50% kosztów zadania.

Radni miejscy w uchwale zdecydują o przyjęciu dotacji do budżetu i zabezpieczeniu wkładu własnego.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com