Przeszło 3,6 mln zł pozyskało miasto Koło na kolejne, ważne inwestycje lokalne. Środki pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski ogłosił dobrą wiadomość podczas specjalnie zwołanej konferencji, do udziału w której zaproszony został Poseł na Sejm RP Leszek Galemba.
Miasto Koło otrzymało z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:
• 3.147.660, 36 zł na budowę boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5;
• 520.572,64 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście (etap I).
Razem, to ponad 3,6 mln zł kolejnych środków zewnętrznych dla miasta Koła na inwestycje.
– Premier ogłosił Polski Ład, każdy samorząd z powiatu kolskiego otrzymał wsparcie, łącznie 75 mln zł, w tym miasto Koło ponad 3,6 mln zł na potrzeby zgłaszane przez samorządy; chcemy zrównoważonego rozwoju dla wszystkich samorządów – powiedział podczas konferencji Poseł na Sejm RP Leszek Galemba.
– Każde środki zewnętrzne są dla nas ważne, szkoła nr 5 jako jedyna w mieście nie dysponuje profesjonalnym zapleczem sportowym, z kolei starówka nie jest objęta pełną infrastrukturą kanalizacji deszczowej– powiedział kolski włodarz. Burmistrz przyznał, że pozyskiwane w tej kadencji samorządu środki rządowe i europejskie znacząco wspomagają rozwój Koła.
3,6 mln zł wraz z pozyskanymi dotąd, od początku kadencji, przeszło 25 mln, to pieniądze realnie przeznaczone na poprawę bytu mieszkańców.

 

autor:Katarzyna Wojtysiak

foto/video:Kolskiefakty.pl

foto:UM w Kole

video:TV Kablowa SM w Kole