Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego
Radni przegłosowali udzielenie pomocy finansowej w wysokości 92.999,00 zł dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w 2023 roku.
To kolejne zadanie, które będzie realizował powiat przy wsparciu finansowym miejskiego budżetu. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, przewidywane koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego wynosić będą 1.181.760,00 zł. Na mocy powyższej uchwały Gmina Miejska Koło sfinansuje 50% wkładu własnego inwestycji, które dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 995.762,00 zł. Zakres planowanych prac będzie obejmował m.in.: wykonanie jednostronnego, po stronie południowo – wschodniej drogi, chodnika i drogi rowerowej (dwukierunkowej) o długości 534,99 m, szerokości chodnika 1,50 m (z lokalnymi przewężeniami), szerokości ścieżki rowerowej 2,00 m i szerokości opaski 0,60 z bezfrazowej betonowej kostki brukowej, chodnik w kolorze szarym, ścieżka rowerowa w kolorze czerwonym, opaski w kolorze grafitowym; wykonanie istniejących zjazdów i schodów z betonowej kostki brukowej na całej szerokości pasa drogowego.
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:UM w Kole