Od 1 sierpnia osoby uprawnione aktywowały ponad 397 tys. bonów. Uprawnieni wykonali już prawie 18 tys. płatności bonem.

Na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności bonem wpisało się ponad 12 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.

W trakcie korzystania z bonu, osoby uprawnione i podmioty turystyczne zgłaszają różnego typu sytuacje problemowe. Aby Państwu pomóc, przygotowaliśmy odpowiedzi na kilka pytań, które w ostatnim czasie najczęściej pojawiają się w temacie bonu.

Osoby uprawnione do bonu

 1. Na PUE ZUS nie mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]. Co zrobić?

Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Czasem – w zależności od monitora – nie widać jej od razu. W zakładce [Ogólny] w menu bocznym po lewej stronie na dole strony znajduje się szara strzałka skierowana w dół – trzeba ją nacisnąć.

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą od  jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Jeżeli zakładka [Polski Bon Turystyczny] nie jest widoczna u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. u osoby, która składała wniosek o 500+), może to wynikać z braku odpowiedniej informacji w zbiorze udostępnionym do ZUS do przygotowania bonów. W takiej sytuacji należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez właściwy organ. Wniosek można złożyć papierowo na adres POT (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa) lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. Wzór wniosku będzie dostępny od 6 sierpnia na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. POT rozpatrzy wniosek i wyda decyzję.

Termin realizacji wniosku zależy od liczby zgłoszeń.

Jeżeli bon zostanie przyznany przez POT, zakładka [Polski Bon Turystyczny] będzie widoczna na PUE ZUS u osoby uprawnionej do bonu.

 

 1. Na PUE ZUS w danych dotyczących bonu turystycznego widzę nieaktualny nr dowodu osobistego. Czy to ma znaczenie przy dokonywaniu płatności bonem?

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą od  jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Dane widoczne w zakładce [Mój bon] pochodzą ze zbioru udostępnianego ZUS do przygotowania bonów.

Jeżeli na PUE ZUS w danych dotyczących bonu turystycznego ktoś widzi nieaktualny nr dowodu osobistego, nie należy się tym przejmować. Ta dana nie ma wpływu na możliwość płatności bonem. Aby zapłacić bonem należy podać kod obsługi płatności (przekazywany na adres e-mail i widoczny na PUE ZUS) oraz potwierdzić płatność jednorazowym kodem potwierdzenia płatności przekazywanym w esemesie.

Wkrótce zmienimy oprogramowanie i nie będziemy już pokazywać nr dowodu osobistego wśród danych dotyczących bonu.

 

 1. Nie mogę wysłać oświadczenia o niepełnosprawności dziecka, które jest podstawą do przyznania dodatkowego świadczenia polski bon turystyczny. Co zrobić?

Jeżeli przy próbie wysyłki oświadczenia o dodatkowe świadczenie w formie bonu (DBT) pojawia się komunikat błędu „Dokument jest niezgodny ze schematem – proszę otworzyć formularz w trybie edycji i poprawić istniejące błędy” to przyczyną jest to, że w adresie e-mail podawanym przy aktywacji bonu wprowadzona została spacja (np. na końcu adresu).

W takiej sytuacji trzeba poprawić adres e-mail w zakładce [Polski Bon Turystyczny]>[Mój bon], w sekcji [Dane kontaktowe]. Można to zrobić przy pomocy przycisku [Zmiana danych kontaktowych]. Po wykonaniu tej czynności należy ponownie wykonać wysyłkę oświadczenia DBT.

 

Podmioty turystyczne

 1. Jestem menagerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. Oprócz mnie rolę managera ma kilka innych osób. Dlaczego widzę dane managerów z innych placówek mojego podmiotu turystycznego?

Managerowie widzą wzajemnie swoje dane i widzą dane recepcjonistów. Widzą je, bo każdy manager podmiotu turystycznego może dodać/usunąć innego managera lub recepcjonistę. W systemie nie ma podziału na placówki podmiotu, bo zgodnie z zakresem oświadczenia podmiotu turystycznego, taka dana nie jest wprowadzana do systemu. Managerowie i recepcjoniści są przypisani do podmiotu turystycznego, a nie do konkretnej placówki podmiotu.

 

 1. W aplikacji do obsługi płatności (aplikacja dla recepcjonisty), po zalogowaniu pojawia się komunikat „Brak dostępnych miejsc świadczenia usług turystycznych”. Dlaczego?

Taki komunikat wyświetla się jeżeli na PUE ZUS nie został dodany recepcjonista. Recepcjonista to osoba, która przyjmuje płatności bonem turystycznym. Aby podmiot turystyczny mógł przyjmować płatności bonem turystycznym, manager podmiotu turystycznego na PUE ZUS musi dodać przynajmniej jedną osobę w roli recepcjonisty. Manager może sam sobie nadać taką rolę.

 

 1. Jestem managerem podmiotu turystycznego. Na PUE ZUS w zakładce [Podmiot Turystyczny] nie widzę informacji dotyczących transakcji bonem turystycznym. Dlaczego?

Informacje dotyczące transakcji dokonanych bonem turystycznym będą widoczne na PUE ZUS od 8 sierpnia 2020 r. Będzie je widział manager podmiotu turystycznego.

Widoczny będzie:

 • unikalny identyfikator transakcji,
 • numer bonu użytego do realizacji transakcji,
 • data transakcji,
 • kwota,
 • aktualny status transakcji.

Będzie też można sprawdzić aktualne saldo rozliczeń w ramach bonu turystycznego – pojawią się informacje o aktualnym saldzie rozliczeń, kwocie płatności przyjętych za pomocą bonu oraz otrzymanych przelewach.

W przypadku pytań o bon turystyczny, zachęcamy do kontaktu ze specjalną całodobową infolinią dotyczącą Polskiego Bonu Turystycznego pod numerem telefonu 22 11 22 111, adres e-mail bon@zus.pl.

Więcej informacji o Polskim Bonie Turystycznym

źródło:ZUS w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com