PODSUMOWANIE PRACY KOLSKICH POLICJANTÓW

17 stycznia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się odprawa roczna, która miała na celu podsumowanie 2022 roku oraz omówienie wybranych zagadnień pracy poszczególnych pionów Komendy Powiatowej Policji w Kole. Na odprawie obecna była Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violetta Mójta.

Podsumowanie ubiegłorocznej służby odbyło się 17 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violetty Mójty, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu oraz policjantów i pracowników komendy.

Na samym początku Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Jacek Brzęcki przywitał obecnych gości i podziękował im za przybycie. Następnie przedstawił wyniki jakie zostały uzyskane w 2022 roku przez poszczególne wydziały. Zaprezentowane zostały realizowane przedsięwzięcia profilaktyczne oraz inicjatywy szczególnie te ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Komendant omówił i przedstawił sytuację kadrową kolskiej jednostki oraz podkreślił, że wiele z przedsięwzięć nie odbyło by się bez wsparcia rzeczowego samorządów, które w ubiegłym roku wyniosło ponad 300.000 zł.

Szef kolskich policjantów podczas swojego wystąpienia podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za ich codzienne zaangażowanie, które zapewnia mieszkańcom powiatu kolskiego odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dodał również, że wiele policyjnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności odbywa się we współpracy z innymi służbami, samorządami oraz instytucjami, do których skierował serdecznie podziękowania.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili bardzo dobrą jakość służby kolskich policjantów, jednocześnie dziękując za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

W trakcie odprawy wyświetlono prezentację multimedialną nadinsp. Piotra Mąki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, który w ten sposób zwrócił się do policjantów i pracowników cywilnych dziękując im za służbę i pracę. Dopełnieniem prezentacji były podziękowania, które podinsp. Violetta Mójta skierowała do samorządowców, służb z którymi współpracujemy oraz policjantów i pracowników cywilnych kolskiej jednostki.  

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole