Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole uczestniczą od roku 2018 w projektach Erasmus+. Pierwszy z projektów dotyczył wspierania osób niepełnosprawnych oraz wolontariatu, drugi w swoich założeniach obejmuje tematy związane z ekologią.

Tytuł pierwszego projektu “Cultivating Social Responsibility” tłumaczyć można jako rozwijanie odpowiedzialności, świadomości i wrażliwości społecznej. Wspólnie z rówieśnikami z Turcji, Słowacji, Rumunii i Macedonii Północnej uczniowie kolskiej szkoły realizowali zadania związane z tematem projektu. Jednocześnie międzynarodowe spotkania dają możliwość poznania innych krajów, kultur, tradycji, a także integrują dzieci i młodzież z różnych krajów świata. Ważne też jest rozwijanie zdolności językowych, gdyż językiem każdego z projektów jest j. angielski.

W ramach pierwszego z projektów uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej odbyli w 2019 roku dwa wyjazdy: na Słowację i do Rumunii. Kolejne ze spotkań odbyło się w Kole i to Szkoła Podstawowa nr 2 była jej gospodarzem. Zorganizowanie pobytu oraz zadań projektowych było ogromnym przedsięwzięciem logistycznym i organizacyjnym dla całej społeczności szkolnej. Podczas pobytu w Kole zrealizowano szereg zadań m.in. we współpracy z Urzędem Miejskim w Kole, MDK w Kole, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kole, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole i Hospicjum w Koninie. Zagraniczni uczestnicy projektu bardzo wysoko ocenili organizację mobilności w Kole, co bez wątpienia przyczyniło się do promocji szkoły oraz miasta za granicą oraz ma pomóc w pozyskaniu kolejnych projektów. Warto dodać, że tak dobrze oceniony pobyt zagranicznych gości w Kole nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i współpraca rodziców uczniów SP nr 2, dyrekcji i nauczycieli oraz lokalnej społeczności. Planowana na marzec 2020 roku „mobilność” do Stambułu (Turcja) oraz na czerwiec 2020 roku do Kavadarci (Macedonia Północna) nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19. W związku z obostrzeniami ostatnie dwa spotkania robocze zrealizowane zostały zdalnie – poprzez międzynarodowe wideopołączenia za pomocą platformy edukacyjnej. Odbyły się one w dniach: 26-28 maja 2021 (Turcja) oraz 14-16 czerwca 2021 roku (Macedonia). W każdej z wirtualnych mobilności uczestniczyło 10 uczniów oraz 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole. W ramach realizacji wirtualnych mobilności szkoła zakupiła sprzęt elektroniczny na realizację spotkań, a uczniowie – współpracując nad celami projektu doskonalili jednocześnie umiejętności językowe oraz poznawali programy i aplikacje internetowe m.in. Canva, Kahoot.

Na realizację projektu pozyskano środki finansowe w kwocie 27 920 Euro.

Drugi projekt – „Green School Management” rozpoczął się formalnie w roku 2020, ale z powodu COVID-19 pierwszy z wyjazdów odbył się dopiero teraz – jesienią tego roku. W tym projekcie SP nr 2 w Kole współpracuje ze szkołami z Chorwacji, Turcji, Macedonii Północnej i Słowacji.

Tematyką projektu są działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. Od stycznia 2021 odbywały się robocze spotkania online nauczycieli prowadzących projekty w swoich szkołach oraz realizacja zadań związanych m. in. z konkursami dla uczniów na logo projektu. Niedawno też odbyła się też pierwsza z „mobilności” – podróży związanych z realizacją celów projektu: nauczyciele z wszystkich pięciu krajów spotkali się na  warsztatach projektowych w Turcji. Mieli oni okazje poznać tamtejszy system edukacyjny, uczestniczyli w zajęciach w szkole podstawowej w Kutahyar, odbywali spotkania robocze oraz poznawali miejsca związane z „zieloną” gospodarką. Oczywiście była to również okazja do poznania kultury, obyczajów, historii i zabytków Stambułu i Kutahyar. Kolejne spotkania dzieci i nauczycieli, czyli wyjazdy do Chorwacji, Macedonii i na Słowację, a także spotkanie w Kole planowane są na przyszły rok. Miejmy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje tych planów.

Środki pozyskane na realizację projektu wynoszą 27 411 EUR.

źródło:SP nr 2 w Kole

 

 

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com