Podpisanie umowy na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło

Umowa na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu podpisana!

W dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Kole odbyło się uroczyste podpisanie umowy na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Mariusz Rybczyński  – Wójt Gminy Koło, Ilona Majewska – Skarbnik Gminy Koło, Władysław Włodarczyk – Przewodniczący Rady Gminy w Kole, Krzysztof Szurgot – Przedsiębiorstwo KJS (Wykonawca inwestycji), Janusz Perkowski – Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Termomodernizacja szkoły spowoduje poprawę warunków pracy w budynku, obniżenie kosztów eksploatacji budynku, a także oszczędności związane ze zużyciem energii i ograniczeniem emisji CO2.

Inwestycja obejmuje następujące działania: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji fundamentów i ścian szkoły, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt zostanie zrealizowany do 29.02.2024 r. (400 dni od daty podpisania umowy)

Wartość umowy z Wykonawcą to 1.943.400 zł

Podpisana umowa zakłada dwie płatności:

  • w 2023 r. 970.000 zł,
  • w 2024 r. 973.400 zł

Całkowita wartość inwestycji to 1.993.830 zł

Zadanie jest współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wartość Promesy POLSKI ŁAD 85% tj. 1.651.890 zł

 

 

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl