Dnia 31.07.2023r. w Poznaniu Prezes Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska podpisali z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Dyrektor Departamentu PROW Izabelę Mroczek, umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pn.: „Edukacja, Klimat, Obserwacja jako działania na rzecz ekologii realizowane prze LGD” o akronimie EKO LGD. Budżet na realizację projektu to kwota 540 000,00 zł. Partnerem jest Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”. Celem projektu jest edukacja mieszkańców partnerskich obszarów LGD, poprzez montaż ławek solarnych, edukacyjnych turbin wiatrowych, a także innych działań popularyzujących ekologię i ochronę przed zmianami klimatu.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.