Podpisanie umowy na budowę ulicy Toruńskiej w Kłodawie
Dzisiaj tj. 28 października 2022 r., w sali 101 Starostwa Powiatowego odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”.
Umowę podpisali Robert Kropidłowski Starosta Kolski, Grzegorz Kujawa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole oraz wykonawca robót Konrad Marek MK STELLA MAREK KONRAD. W tym jakże ważnym dla mieszkańców Kłodawy spotkaniu uczestniczyły również Katarzyna Hamiga Zastępca Burmistrza Kłodawy oraz Anna Orchowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
Dzięki ogromnemu wsparciu z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ulica Toruńska w Kłodawie wydłuży się o 525,81 m.
Wartość całej inwestycji wynosi 3 mln 70 tys.
Promesa POLSKI ŁAD – 2 850 000,00 zł
Powiat Kolski – 132 000,00 zł
Gmina Kłodawa – 88 000,00 zł
Budowa odcinka ulicy Toruńskiej w miejscowości Kłodawa o długości 525,81 m, szerokości jezdni
z obustronnym ściekiem: 6,00-6,60 m. Planowana budowa obejmuje: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie elementów odwodnienia, rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, wykonanie ścieków, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowa kanału technologicznego, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, oznakowanie, humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole