Państwowa spółka PGE, prywatna spółka Zygmunta Solorza ZE PAK i koreańska firma KHNP podpisały list intencyjny ws. projektu budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Konin-Pątnów.
W poniedziałek w Seulu kontrolowana przez Skarb Państwa Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK, należący do miliardera Zygmunta Solorza, podpisały z koreańskim KHNP list intencyjny dotyczący budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Pątnów.
Równolegle memorandum o współpracy podpisali przedstawiciele rządów obu państw, porozumienie podpisali minister aktywów, wicepremier Jacek Sasin i minister handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yang.
Podpisany dziś list intencyjny w sprawie elektrowni jądrowej w lokalizacji Konin-Pątnów nie tworzy żadnych zobowiązań w świetle prawa międzynarodowego i nie nakłada żadnych obowiązków na strony. Strony – ministerstwa – deklarują w porozumieniu, że dołożą starań, aby określić zakres współpracy i agendę projektu w Pątnowie, a następnie przygotują zaktualizowaną wersję porozumienia. Strony deklarują też zacieśnienie współpracy w zakresie wymiany niezbędnych informacji.
„Strony zdecydowały się podjąć współpracę mającą na celu opracowanie planu rozwoju elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400, w tym w szczególności wykonanie analizy danych dotyczących warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracowanie szacunkowego budżetu dla prac przygotowawczych, etapu budowy oraz etapu produkcji wraz z proponowanym modelem finansowania projektu oraz opracowanie oczekiwanego harmonogramu projektu wraz ze zdefiniowaniem dat dla kluczowych kamieni milowych” – napisano w komunikacie.
Jak podano, strony zamierzają przygotować plan rozwoju do końca 2022 r.
Obszar w Pątnowie jest określony w „Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.” oraz w „Programie polskiej energetyki jądrowej” przyjętymi przez Radę Ministrów RP odpowiednio 2 lutego 2021 r. i 2 października 2020 r., jako jedna z czterech możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce.
List intencyjny wygaśnie po trzech latach i może zostać przedłużony o kolejny rok za zgodą wszystkich stron
Pierwsze podawane terminy wskazują na początek pracy tej elektrowni po 2030
źródło:Brdów i okolice informacje na bieżąco.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com