W Czytelni P i MBP w Kole, od października, trwają prowadzone przez bibliotekarzy bezpłatne zajęcia komputerowe dla seniorów. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00-10.00. Celem kursu jest zwiększanie umiejętności osób starszych w zakresie obsługi komputera, a także zachęcanie seniorów do korzystania z Internetu. Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynały swoją przygodę z komputerem lub chciały utrwalić zdobyte już umiejętności. Szkolenia obejmują podstawy obsługi komputera w systemie Windows, komputerową edycję tekstu, zasady korzystania z Internetu, obsługi poczty mailowej, poruszania się po portalach społecznościowych, przegrywania i edycji zdjęć, korzystania z portali filmowych itp.

źródło:PiMBP w Kole