O uzależnieniach w kontekście poprawy jakości życia tych, którzy chcą wyjść z tej pułapki, potrzebie edukowania i promocji niealkoholowych form spędzania czasu wolnego rozmawiano podczas Pierwszego Kolskiego Forum Trzeźwościowego, zorganizowanego przez Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów Przyszłość przy współudziale Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Miejskiego Domu Kultury.
Udział w spotkaniu wzięli włodarze miasta i powiatu, radni, przedstawiciele zakładów pracy, policji, stowarzyszeń abstynenckich, kuratorzy sądowi, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecne były także dzieci będące finalistami konkursu plastycznego ,,Wymarzony dzień z moją rodziną,,. Wręczająca nagrody laureatom kierownik MOPiPR-u Agnieszka Zborowska- Karbowa przyznała, że działalność w obszarze uzależnień jest misją ośrodka, a podstawą jest współpraca z rodzinami. – Dobre relacje rodzinne to czynnik chroniący przed uzależnieniami, a jeśli coś się złego zadzieje, to rodzina jest czynnikiem wspierającym w wychodzeniu z wszelkiego rodzaju trudności – wyjaśniała kierownik Zborowska. Podczas forum nie zabrakło także młodzieży, która wysłuchała opowieści o życiu osoby uzależnionej – aktora Lecha Dyblika i obejrzała teatrzyk profilaktyczny.
Forum planowane było już w czasie pandemii przez ówczesnego prezesa Kolskiego Stowarzyszenia Abstynentów Przyszłość Mariusza Wargackiego. Odbyć się mogło jednak dopiero po zniesieniu obostrzeń. Aktualna prezes Katarzyna Grzelczak przyznała, że takie spotkania dużo wnoszą w edukację społeczeństwa a przy dalszym wsparciu finansowym ze strony miasta, będą kontynuowane. Celem zgromadzenia było informowanie o niebezpieczeństwach i problemach wynikających z nadmiernego i niekontrolowanego spożywania napojów alkoholowych. Uzależnienie to duży problem społeczny dotykający nie tylko osoby dorosłe, ale niestety coraz częściej młodsze pokolenia.
Zorganizowania forum pogratulował Przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich Krzysztof Adach i przyznał, że wszyscy obecni mogą się dowiedzieć, czym zajmują się stowarzyszenia abstynenckie. Ich funkcjonowanie jest największym osiągnięciem rehabilitacji. Uczą żyć, słuchają drugiego człowieka. Krajowa Rada zrzesza 800 organizacji w Polsce, a w naszym mieście władze samorządowe wyjątkowo silnie wspierają ruch abstynencki. – Dzisiaj z tej sceny płyną osobiste doświadczenia tych, którzy wygrali życie, zebrane w jedną naukę dla wszystkich, to dobry przykład dla młodego pokolenia, przestroga, czego należy się wystrzegać – przyznał kolski burmistrz Krzysztof Witkowski.
Forum ubogacił wykład prof. dr. hab. Jakuba Bartoszewskiego o motywacji do podjęcia leczenia.
źródło:UM w Kole