Pieniądze dla gospodarstw do 5 ha. Co zrobić, aby je dostać?
Rolnicy, którzy posiadają do 5 ha ziemi, mogą się ubiegać o tzw. płatności dla małych gospodarstw. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać? Ile jest na to czasu?
Pieniądze dla gospodarstw do 5 ha – warunki przyznawania
O przyznanie płatności dla małych gospodarstw można się ubiegać, jeżeli złożyło się wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2024 r.
– Łączna powierzchnia posiadanych przez rolnika gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów musi wynosić co najmniej 1 ha, a powierzchnia użytków rolnych będących w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. nie może przekroczyć 5 ha – tłumaczy ARiMR.
Pieniądze dla gospodarstw do 5 ha – jak złożyć wniosek, stawki
Nabór jest prowadzony jedynie przez aplikację eWniosekPlus. Żeby złożyć wniosek, należy uzupełnić wydrukowany formularz i po wybraniu w sekcji Załączniki tego, który oznaczony jest symbolem Z0296, dodać skan.
Agencja dokumenty przyjmuje do 31 sierpnia 2024 r. Termin na ich złożenie, co ważne, nie podlega przywróceniu.
– Wnioski dostarczone do placówek ARiMR osobiście oraz te wysłane za pośrednictwem ePUAP, poczty elektronicznej i tradycyjnej nie będą rozpatrywane – podaje ARiMR.
Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.
Wnioskując o płatność dla małych gospodarstw można ubiegać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych.
Stawka płatności wynosi równowartość w złotych kwoty 225 euro/ha powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów.
Maksymalna kwota płatności wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1125 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote, po uwzględnieniu ewentualnych kar oraz zmniejszeń.
Płatność dla małych gospodarstw przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby rolnika.
foto: Pixaby
źródło: wiescirolnicze.pl 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com