Największy sprzedawca detaliczny gazu – PGNiG Obrót Detaliczny – wprowadził kolejną obniżkę dla odbiorców biznesowych. Zapłacą oni o 35 proc. mniej w stosunku do cennika z początku roku – wynika z informacji zamieszczonych na stronie spółki.

Informacja w zakresie Cennika „Gaz dla Biznesu” – Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z o.o. w zakresie obrotu Paliwami gazowymi dla Odbiorców innych niż Odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Automatyczna obniżka

Aktualizujemy Automatyczną obniżkę, polegającą na czasowym obniżeniu cen paliwa gazowego dla Klientów korzystających z Cennika* „Gaz dla Biznesu” nr 9. Obniżka obowiązuje w okresie od 14 stycznia  2022 r. do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem. Obniżka dotyczy ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy i nie dotyczy stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z Cennika*.

Dla kogo?

Obniżką są objęci automatycznie wszyscy Odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w Cenniku*, w okresie obowiązywania Automatycznej obniżkiAutomatyczna obniżka nie obejmuje Odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe w ww. okresie na podstawie cen innych niż wynikające z Cennika*, określonych w zawartych czasowych aneksach lub przyjętych ofertach specjalnych.

Co należy zrobić, by skorzystać z obniżki?

Skorzystanie z obniżki nie wymaga od Odbiorców podjęcia jakichkolwiek działań, a ceny uwzględniające obniżkę będą automatycznie stosowane przez Sprzedawcę w rozliczeniach z Odbiorcami.

Kiedy obowiązuje i ile wynosi obniżka?

Obniżka wynosi:

  • w okresie od 14 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. –  25% od cen określonych w Cenniku,
  • w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. –  35% od cen określonych w Cenniku,

jednak nie dłużej niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

Automatyczna obniżka nie wiąże się dla Odbiorców z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami umownymi – umowy podlegają realizacji bez zmian na dotychczasowych zasadach.

* Cennik „Gaz dla Biznesu” nr 9  – Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu Paliwami gazowymi dla Odbiorców innych niż Odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Ceny paliwa gazowego w ramach Cennika „Gaz dla Biznesu” nr 9 po uwzględnieniu Automatycznej obniżki, z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:PGNiG