W XV Niedzielę Zwykłą (12 lipca) podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w południe Pasterz Diecezji Włocławskiej ks. biskup Wiesław Alojzy Mering dokonał kanoniczego wprowadzenia nowego proboszcza naszej parafii ks. kanonika Eugeniusza Strzecha.

Liturgia rozpoczęła się procesją liturgiczną, która wyruszyła z przykościelnej plebanii będącej mieszkaniem proboszcza. W kruchcie naszej zabytkowej świątyni nowo mianowany proboszcz uklęknął, po czym Ksiądz Biskup wręczył mu do ucałowania krzyż oraz symbolicznie przekazał klucze do kościoła. Po dotarciu procesji do prezbiterium, dziekan dekanatu kolskiego ks. kanonik Władysław Waszak odczytał dekret, na mocy którego ks. kanonik Eugeniusz Strzech objął obowiązki proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.

Po wygłoszeniu słów powitania Księdza Biskupa i Księdza Proboszcza-Nominata przez przedstawicieli parafian, odbył się bogaty obrzęd liturgiczny wprowadzający kapłana w urząd proboszcza, który zakończyło wyśpiewanie hymnu do Ducha Świętego.

Niecodzienna uroczystość zgromadziła w naszym parafialnym kościele bardzo wielu parafian. Obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych – poseł na Sejm RP p. Leszek Galemba, starosta kolski p. Robert Kropidłowski, burmistrz miasta p. dr Krzysztof Witkowski i jego zastępca p. Lech Brzeziński. Wśród duchowieństwa nie zabrakło kapłanów z parafii dekanatu kolskiego, a także m.in. ks. prałata Janusza Bartczaka – dyrektora Caritas diecezjalnej i następcę ks. Strzecha na urzędzie proboszcza parafii św. Józefa we Włocławku, ks. kanonika Stanisława Nasińskiego – proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej w Turku, ks. Mateusza Szurgota – pochodzącego z naszej wspólnoty parafialnej kapelana biskupa ordynariusza i o. Henryka Hajzlera z kolskiego klasztoru bernardynów.

Na zakończenie liturgii Pasterz Kościoła Włocławskiego zwrócił zgromadzonym wiernym uwagę, że nasz kościół parafialny wyróżnia się na tle innych świątyń: „Nie ma nikogo wśród nas, kto nie jest zainteresowany farą kolską i nie jest dumny z jej historii”.

Ksiądz Biskup wspomniał poprzedniego proboszcza naszej parafii, który przed dwoma tygodniami, po 24 latach posługi u nas, przeszedł na zasłużoną emeryturę: „Zasługi ks. kanonika Józefa Wronkiewicza dla parafii są niewątpliwe. Cała przestrzeń prezbiterium – to on to zrobił. To on zbudował nową posadzkę, ołtarz i ambonę. Zbudował dzwonnicę i wyremontował dużą salę, w której niekiedy gromadzi się całe duchowieństwo diecezji”.

Pasterz Diecezji przypomniał, że zmiany personalne są wpisane w życie Kościoła: „Jeden buduje na drugim – to jest typowe dla pracy w Kościele. Ten coś zrobił, następny przyjdzie i poszerzy, umocni, doda coś nowego. Życzę, żeby tak właśnie działo się w tej parafii”.

O dotychczasowych zasługach naszego nowego proboszcza ks. biskup Wiesław Mering powiedział m.in.: „Zostawił ślady w plebanii, kościele i zapoczątkował kult św. Józefa. To w czasach ks. kanonika Eugeniusza Włocławek zaczął gromadzić się 1 maja na uroczystych nabożeństwach, a nie na 'procesjach’ pierwszomajowych… Włocławianie gromadzą się w tym dniu wokół swojego świętego patrona, żeby prosić o błogosławieństwo w życiu doczesnym i wiecznym. To jest element w życiu tamtej parafii, którego nie można już wymazać. Wiele różnych inwestycji, które będą stałym świadectwem tej pracy i gorliwości kapłańskiej, która cechuje księdza kanonika”.

Biskup Ordynariusz zwrócił się także do muzyków z naszego Chóru Farnego „Lutnia”: „Panie profesorze Janie, dziękuję za ten piękny śpiew. Mnie „Laudate Dominum” kojarzy się z bazyliką katedralną w Pelplinie, gdzie w największe uroczystości właśnie ta pieśń była wykonywana. Kiedy dzisiaj ją usłyszałem w tym pięknym brzmieniu to pomyślałem, że nie mógł mi pan sprawić większej radości. To nie była jedyna pieśń, którą byłem zachwycony, bo dzisiaj niestety jest co raz mniej łaciny w muzyce wykonywanej w naszych świątyniach”.

Po zakończonej Mszy św. wierni mogli dokonać zakupu książek, których autorem jest ordynariusz diecezji włocławskiej ks. biskup Wiesław Alojzy Mering.

tekst i zdjęcia: Marcin Nowacki

źródło:Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com