„Pamięć i duma o odzyskanej niepodległości” – Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kole.
W sobotę, 11 listopada 2023 roku w Kole odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się o godzinie 8:45 zbiórką pocztów sztandarowych i instytucji na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego. W zbiórce uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, delegacje szkół, instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz mieszkańcy Koła i powiatu kolskiego. Obchody rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego oraz podniesienia flagi państwowej na maszt. Krótka inscenizacja patriotyczna w wykonaniu uczniów ZSRCKU w Kościelcu wprowadziła uczestników obchodów w podniosły nastój – dzień radości i dumy, ale także dzień zadumy i refleksji. Zebranych powitał Komandor Porucznik, Robert Jokiel. Po przemowie Wicestarosty Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego oraz złożeniu wiązanek kwiatów przez delegacje pod tablicą „Poległym Obywatelom Miasta Koła za Wolność Ojczyzny w latach 1914 – 1918, 1939 – 1945” oraz „Pamięci Zasłużonym Obywatelom Ziemi Kolskiej, którzy po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku wprowadzili Pierwszy Polski Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego, uczestnicy obchodów przeszli wraz z Orkiestrą Dętą OSP w Kole pod dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego ulicami miasta na Stary Rynek pod tablicę upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945 – 1956 w byłej siedzibie NKWD i UB przy ul. Grodzkiej. Wiązanki kwiatów złożono również przy pomniku „Poległym Bojownikom w Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914 – 1918, 1939 – 1945”, gdzie głos zabrał Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski. O godz. 10.30 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczysta Msza Święta, którą koncelebrowali kolscy kapłani. O godz. 12.00 w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu” Polacy w kraju i za granicą wspólnie odśpiewają hymn narodowy. Jest to doskonała okazja do uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to również wyraz patriotyzmu i miłości do ojczyzny.
źródło:Kolskiefakty.pl