Przyznanie medali za zasługi dla jednostki OSP Kłodawa dla druhów:
Jacek Śmigielski
Jan Siurmicki
Tadeusz Miłowski
Wojciech Matczak
Włodzimierz Sarnociński
Andrzej Szczukiecki
Marek Fafuła
Zdzisław Domański
Marian Czerwiński
źródło:OSP Kłodawa