Ogólnopolski Dzień Seniora
 
Obchody Dni Seniora to wspaniała idea. Święto obchodzone jest na całym świecie i ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw oraz osób rządzących na zagadnienia starzenia się. Obchody „Światowych Dni Seniora” – „Dni Seniora” globalnie i lokalnie są świetną okazją do propagowania postulatów osób dojrzałych, mających na celu poprawę ich sytuacji: walki z dyskryminacją, zapobiegania chorobom, niepełnosprawności, opieki, w tym opieki zdrowotnej, poprawę jakości życia Seniorów oraz równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw. Podejmowane działania z jednej strony pozwalają nam wszystkim na zrozumienie problemów osób w wieku senioralnym, z drugiej natomiast są świetną okazją dla samych Seniorów wyjścia z domu, aktywizacji, zacieśniania więzi społecznych, edukacji oraz pokazania światu, że starość może być okresem tak samo pięknym i radosnym jak młodość.
W przestrzeni publicznej można spotkać inne nazwy i terminy obchodów ww. Święta:
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ).
Europejski Dzień Seniora/Europejski Dzień Osób Starszych (obchodzony 20 października).
Ogólnopolski Dzień Seniora, Dzień Seniora – obchodzony w Polsce (14 listopada), lokalnie w okresie od września do października.
Narodowy Dzień Seniora (obchodzony 21 sierpnia, dzień proklamowany 19 sierpnia 1988 r. przez ówczesnego prezydenta USA R. Regana).
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com