Odsłonięcie tablicy – 1 października br., godz. 10.00, kolski Ratusz.
Zapraszamy!
W październiku 2021 r. obchodzić będziemy 32. rocznicę śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat, pisarki, poetki, publicystki i dramaturżki.
Młodość spędziła w Kole, gdzie jej ojciec, Władysław Krzycki, był kierownikiem szkoły, później burmistrzem. Tu ukończyła Publiczną Szkołę Powszechną oraz Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Oświata. W 1936 r. rozpoczęła studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Przerwał je wybuch II wojny światowej.
W czasie okupacji została wywieziona na roboty do Niemiec, z których
została zwolniona ze względu na stan zdrowia. Potem przebywała we Lwowie
i w Częstochowie. W 1945 r. zamieszkała w Gdyni, a następnie w Sopocie.
Zadebiutowała, jako kilkunastoletnia dziewczyna, wierszami na łamach „Gazety Kolskiej”. W jej bogatym dorobku znalazły się: powieści obyczajowe i historyczne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmowe, sztuki teatralne i libretta do widowisk muzycznych. Napisała ponad 700 utworów, w tym 30 o tematyce związanej z wybrzeżem. Nazywano ją „niekoronowaną pierwszą damą literatury wybrzeżowej”.
Do Koła, w którym mieszkał brat Zygmunt z żoną, wracała często. Miasto swojej młodości uwieczniła na kartach powieści „Powrót do miejsc nieobecnych” oraz w utworze „Czarny warkocz” z tomu opowiadań pod tym samym tytułem.
Zmarła 1 października 1989 r. w Sopocie. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym.
W rocznicę śmierci – 1 października 2021 r. – zostanie ponownie odsłonięta tablica upamiętniająca pisarkę. Wcześniej – 9 czerwca 1990 r.- tablicę ufundowaną dzięki staraniu Haliny Grabowskiej (ówczesnej dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole) oraz Kolskiego Towarzystwa Kulturalnego, wmurowano w ścianę budynku byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.
Tablica pamiątkowa została przeniesiona i umieszczona na zachodniej ścianie kolskiego ratusza. Jej odsłonięcie w nowej lokalizacji nastąpi w dn. 1 października br. o godz. 10 00.
źródło:UM w Kole