Interpelacja złożona przez radnego Tomasza Sobolewskiego w sprawie wysokości kwoty i wykorzystania kredytu zaciągniętego przez Gminę Miejską Koło; realizacji zadań inwestycyjnych.Pieniądze z kredytu zostaną przeznaczone m.in. na:

źródło:bip.kolo.pl