14 września 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym odbył się tradycyjny dzień promocji zdrowia. Najważniejszym wydarzeniem beż wątpienia była akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez Szkolne Koło PCK, Klub Młodzieżowy HDK PCK w Kole oraz Oddział Rejonowy PCK w Kole. Zgłosiło się 69 chętnych, krew pobrano od 36 dawców, co pozwoliło uzyskać ponad 16 litrów bezcennego i niezastąpionego leku – krwi.
źródło:Oddział Rejonowy PCK w Kole

Leave a comment