Choć już od dłuższego czasu mieszkańcy ulicy Kolejowej, uczniowie tamtejszych szkół oraz osoby podążające na dworzec cieszą się z zakończenia inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” dziś miało miejsce oficjalne otwarcie drogi z symbolicznym przecięciem wstęgi.
Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jednostronnego, po stronie południowo – wschodniej drogi, chodnika i drogi rowerowej (dwukierunkowej) o długości 534,99 m, koniecznych zjazdów i schodów. Zadanie realizował powiat kolski przy wsparciu finansowym miejskiego budżetu. Na mocy uchwały Rady Miejskiej Koła miasto pokryło 50% wkładu własnego inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt zadania: ok. 1.300.000,00 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu ok. 1 mln zł; środki miasta i powiatu 300.000,00 zł (po 150.000,00 zł z budżetu powiatu i miasta Koła).
Spotkanie i przecięcie wstęgi było okazją do rozmów o potrzebie inwestowania w bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż poza estetycznym, głównie taki cel przyświecał temu zadaniu. Mówcy, m.in. poseł na Sejm RP Leszek Galemba, wicewojewoda wlkp. Aneta Niestrawska, kolscy starostowie, radni czy dyrektorzy szkół zlokalizowanych przy ul. Kolejowej, wyrazili zadowolenie ze zrealizowania inwestycji.
Kolski burmistrz Krzysztof Witkowski podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu zapewniając, że z ust mieszkańców słyszy opinie, iż dzięki dobrej współpracy lokalnej i skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, Koło zmienia się na lepsze. – Cieszę się z każdej inwestycji na terenie miasta, to już kolejna zrealizowana wspólnie przez samorząd miejski i powiatowy – przyznał włodarz. Razem wybudowaliśmy ul. Nagórną, zainstalowaliśmy oświetlenie na ul. Jana Pawła II, przebudowaliśmy ul. PCK i teraz chodnik przy ul. Kolejowej. Przed nami wspólna przebudowa ul. Broniewskiego na odcinku od ul. 20 Stycznia do ul. Toruńskiej oraz remont ul. Toruńskiej etap I od skrzyżowania z ul. Kolejową do firmy Geberit, wraz z przebudową tego skrzyżowania.
Dla mieszkańców ulicy Kolejowej i użytkowników dworca to nie koniec dobrych wiadomości, kolski burmistrz planuje budowę parkingu przy stacji PKP.