Od 29 maja łagodniejsze restrykcje związane z gastronomią, imprezami okolicznościowymi, kulturą, edukacją i sportem przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań ⤵️
Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje:
➡️ max obłożenie 50 proc. lokalu
➡️ działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik
Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:
➡️ limit do 50 osób
➡️ w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)
 Kultura – otwarte kina i teatry
➡️ max obłożenie 50 proc. placówki
➡️ działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i basenach:
➡️ obiekty dostępne dla wszystkich
➡️ max obłożenie do 50 proc. (z widownią)
Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach fitness, solaria:
➡️ limit 1 osoby na 15m2
➡️ działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Edukacja – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe:
➡️ nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
➡️ ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy
źródło:KPRM