Od 2023 roku wchodzą nowe zasady składania zeznań podatkowych PIT-2 

Od stycznia 2023 roku będzie obowiązywać nowy, obowiązywały nowe zasady składania PIT-2 i innych formularzy, służących rozliczaniu zaliczek przez pracodawców. Jak zauważa portal Prawo.pl – według zmienionych zasad – w niektórych sytuacjach, druki muszą wypełnić również zatrudnieni na umowach o dzieło i zleceniach.

Formularz PIT-2 to oświadczenie pracownika w celu obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przez wiele lat funkcjonował w zasadzie takiej samej formie. Składali go wyłącznie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Jak podaje Prawo.pl, jest to jednak tylko jedno z możliwych oświadczeń.

Dotychczas w formularzu pracownicy wskazywali swego pracodawcę jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Zatrudnieni mieli prawo do rozliczania tej kwoty wtedy, gdy m.in. nie otrzymywali emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo dostawali je, ale jednocześnie złożyli wniosek o pobieranie zaliczki bez jej zmniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Formularz PIT-2 obowiązywał do odwołania, czyli, jeśli nie doszło do żadnych zmian w zakresie złożonych oświadczeń, wówczas pracownik nie musiał składać go na kolejny rok podatkowy.

Jak podkreśla portal Prawol.pl – „taka zasada zostaje zachowana w dalszym ciągu, przy czym należy mieć na uwadze to, że od 1 stycznia 2023 r.” wchodzą w życie zmiany w przepisach o prawie podatkowym.

W efekcie PIT-2, który będzie obowiązywał w wersji numer 9. Mogą złożyć go nie tylko pracownicy (jak to było w dotychczasowych wersjach), ale również osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenia lub na umowę o dzieło. Jak podaje Prawo.pl – osoby te „chcą, aby płatnik podatku, przy naliczaniu podatku od wynagrodzenia: stosował kwotę wolną od podatku, uwzględniał ulgi podatkowe tj: ulgę na powrót, dla rodzin 4+, dla seniorów, nie uwzględniał ulgi dla młodych”.

Co ważne, podatnicy uzyskujący przychody z umowy o pracę, którzy w poprzednich latach złożyli PIT-2 swemu pracodawcy i nie chcą w tym zakresie żadnych zmian, nie muszą tego formularza ponownie składać. 

„Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób uzyskujących przychody z umów zlecenia i o dzieło. One mają możliwość złożenia PIT-2 po raz pierwszy. Warto w tym miejscu wskazać, że jeśli nawet by tego nie uczyniły, kwota wolna od podatku im nie przepadnie, gdyż zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym” – wytłumaczyła w komentarzu dla Prawo.pl, Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, ekspertka Tax Alert.

foto:GAZETA PRAWNA PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ

źródło: PAP MediaRoom