Od 15 maja łagodniejsze restrykcje związane z gastronomią, kulturą, imprezami okolicznościowymi, edukacją i sportem przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań ⤵️
Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne:
➡️ działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik
Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu:
➡️ max 50 proc. obłożenia
➡️ działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Imprezy okolicznościowe na zewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:
➡️ limit do 25 osób
➡️ w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)
Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:
➡️ nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
➡️ nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół ponadpodstawowych
➡️ ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy
 Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu:
➡️ max 25 proc. publiczności
źródło:KPRM